• +386 51 328 208
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošni pogoji poslovanja

1.

Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju obravnavajo odnos, pravice in obveznosti pogodbenih strank, ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja med Plavalnim klubom Kamnik (v nadaljevanju PK Kamnik) in uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom (v nadaljevanju vadeči).

2.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani.

3.

Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Plavalnega kluba Kamnik so opredeljeni v Statutu Plavalnega kluba Kamnik oz. o pogojih poslovanja odloča IO PK Kamnik.

Celoletni programi Plavalnega kluba Kamnik

4.

Celoletni programi so vadbe, kjer se ure vadbe smiselno dopolnjujejo skozi celotno šolsko leto in vadeči svoje znanje nadgrajujejo z obiskovanje vadbe od oktobra do junija enega šolskega leta. Trenutno izvajamo za otroke in mladostnike več celoletnih programov:

 • Plavalna šola
 • Plavalna akademija
 • Rekreativno plavanje za otroke in mladostnike
 • Rekreativno plavanje za odrasle

5.

Pogoj za sodelovanje v celoletnih programih je članstvo v klubu in plačana članarina za tekoče leto.

Računi, članarina

6.

Račune za plavarino pošiljamo po elektronski pošti, za tekoči meseci, z valuto 15. v mesecu.

7.

Članarina društvu se plača na začetku sezone (praviloma septembra), za nove člane ob vpisu.

8.

Članarina za leto 2018 je 20€.

Popusti

9.

V primeru, da je v klubu več članov iz iste družine (starši in otroci), se mlajšim članom priznavajo popusti:

 • 2. član – 10%
 • 3 – 4. član – 20%

10.

Popusti se priznavajo samo za mesece, ko se računi izdajajo vsem članom.

Odsotnost

11.

V primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) je pri odsotnosti daljši od 14 dni možno dobiti popust v višini 40% mesečne plavarine. Popusti zaradi drugih odsotnosti niso možni.

Rezervacije

12.

Če veste, da daljši čas (mesec ali več) vadbe ne boste obiskovali zaradi počitnic, bolezni ali drugih okoliščin, vendar želite s plavanjem potem nadaljevati, si lahko rezervirate mesto v svoji skupini. Cena rezervacije je 50 % cene mesečne vadnine.

13.

V primeru, da rezervacije ali odjave ne sporočite pravočasno (do 10. v mesecu), vam zaračunamo celotno vadnino za tekoči mesec, vaše mesto pa prepustimo prvemu iz čakalne vrste.

Odjave

14.

Odjave iz programa sprejemamo po e-pošti na naslov info[afna]plavalniklub-kamnik.si. Zadnji dan, ko še upoštevamo odjavo za tekoči mesec, je 10. v mesecu. Če je le mogoče nas o prenehanju vadbe obvestite vsaj 14 dni prej. V nasprotnem primeru bomo račun za tekoči mesec vseeno izdali.

Plavalni tečaj - zimski

Prijava v plavalni tečaj

15.

Prijava v plavalni tečaj je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK Kamnik. Pogoj za sodelovanje v plavalnih tečajih je članstvo v klubu in plačana članarina za tekoče leto. 

16.

Vpis v tečaj velja izključno za označene termine.

17.

Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje termine. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk dodatnega termina za nadomestitev izpuščenih ur.

18.

V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Popusti

19.

V primeru, da je v klubu več članov iz iste družine (starši in otroci), se mlajšim članom priznavajo popusti:

 • 2. član – 10%
 • 3 – 4. član – 20%

20.

Popusti se priznavajo samo za mesece, ko se računi izdajajo vsem članom.

Odjave in vračilo denarja

21.

Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v drugem terminu.

Cene

22.

V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

23.

Cene veljajo za člane kluba s plačano članarino. Vse cene so brez DDV.

24.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

25.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Rekreativno plavanje odraslih

Prijava na vadbo

26.

Prijava na rekreativno plavanje odraslih je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

27.

Vpis na rekreativno plavanje odraslih velja izključno za označene termine.

28.

Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje sezone. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk dodatnega termina za nadomestitev izpuščenih ur. Zakupljene obiske ni mogoče prenašati na druge osebe.

29.

V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

30.

Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v kasnejšem terminu.

Cene

31.

V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

32.

Cene veljajo za člane kluba s plačano članarino. Vse cene so brez DDV.

33.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

34.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

35.

Veljavnost zakupljenih obiskov:

 • 1x tedensko/3 meseci (oktober-december, januar-marec; april-junij) 100,00 €
 • 2x tedensko/3 meseci (oktober-december, januar-marec; april-junij) 180,00 €

Poletni plavalni tečaj

Prijava v poletni plavalni tečaj

36.

Prijava v plavalni tečaj je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

37.

Vpis v tečaj velja izključno za označene termine. Vpis v tečaj velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom tečaja.

38.

Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje termine, razen v primeru bolezni z zdravniškim opravičilom. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk naslednjega termina za nadomestitev izpuščenih ur.

39.

V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

40.

Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v drugem terminu.

Cene

41.

V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

42.

V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

43.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

44.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Poletno rekreativno plavanje odraslih

Prijava na vadbo

45.

Prijava na rekreativno plavanje odraslih je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

46.

Vpis na rekreativno plavanje odraslih velja izključno za označene termine. Vpis velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom obiskovanja vadbe.

47.

Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje sezone.

48.

V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

49.

Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo.

Cene

50.

V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

51.

V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

52.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

53.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

54.

Vadeči  s prijavo in plačilom pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe vadbe ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih ponudbah.

55.

Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti otrok na plavalnem tečaju, treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v strokovnih člankih ali drugih javnih medijih.

Informacije

56.

Informacije, ki jih vadeči dobi neposredno/ustno od predstavnikov ponudnika ne zavezujejo bolj kot navedbe v na spletni strani PK Kamnik. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba/informacija, ki je sestavljena v pisni obliki.

Članarina

57.

Članarina za leto 2018 znaša 20 eur.