Plavalni klub Kamnik Wednesday, 23 May 2018
Home O klubu Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja Plavalnega kluba Kamnik:

1. Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju obravnavajo odnos, pravice in obveznosti pogodbenih strank, ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja med Plavalnim klubom Kamnik (v nadaljevanju PK Kamnik) in uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom (v nadaljevanju vadeči).

2. Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani.

3. Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Plavalnega kluba Kamnik so opredeljeni v Statutu Plavalnega kluba Kamnik oz. o pogojih poslovanja odloča IO PK Kamnik.

Celoletni programi Plavalnega kluba Kamnik

4. Celoletni programi so vadbe, kjer se ure vadbe smiselno dopolnjujejo skozi celotno šolsko leto in vadeči svoje znanje nadgrajujejo z obiskovanje vadbe od oktobra do junija enega šolskega leta. Trenutno izvajamo za otroke in mladostnike več celoletnih programov:

Plavalna šola

Rekreativno plavanje za otroke in mladostnike

5. Pogoj za sodelovanje v celoletnih programih je članstvo v klubu in plačana članarina za tekoče leto.

Računi, članarina

6. Račune za plavarino pošiljamo po elektronski pošti, za tekoči meseci, z valuto 15. v mesecu.

7. Članarina društvu se plača enkrat letno, ob vpisu za nove člane oziroma januarja za stare člane.

8. Članarina za leto 2016 je 20€.

Popusti

9. V primeru, da je v klubu več članov iz iste družine (starši in otroci), se mlajšim članom priznavajo popusti:

2. član – 10%

3 – 4. član – 20%

10. Popusti se priznavajo samo za mesece, ko se računi izdajajo vsem članom.

Odsotnost

11. V primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) je pri odsotnosti daljši od 14 dni možno dobiti popust v višini 40% mesečne plavarine. Popusti zaradi drugih odsotnosti niso možni.

Rezervacije

12. Če veste, da daljši čas (mesec ali več) vadbe ne boste obiskovali zaradi počitnic, bolezni ali drugih okoliščin, vendar želite s plavanjem potem nadaljevati, si lahko rezervirate mesto v svoji skupini. Cena rezervacije je 50 % cene mesečne vadnine.

13. V primeru, da rezervacije ali odjave ne sporočite pravočasno (do 10. v mesecu), vam zaračunamo celotno vadnino za tekoči mesec, vaše mesto pa prepustimo prvemu iz čakalne vrste.

Odjave

14. Odjave iz programa sprejemamo po e-pošti na naslov info[afna]plavalniklub-kamnik.si. Zadnji dan, ko še upoštevamo odjavo za tekoči mesec, je 10. v mesecu. Če je le mogoče nas o prenehanju vadbe obvestite vsaj 14 dni prej. V nasprotnem primeru bomo račun za tekoči mesec vseeno izdali.


Plavalni tečaj:

Prijava v plavalni tečaj

15. Prijava v plavalni tečaj je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obraza objavljenega na spletni strani PK Kamnik. Pogoj za sodelovanje v plavalnih tečajih je članstvo v klubu in plačana članarina za tekoče leto; pri plavalnih tečajih le-ta znaša 10 eur/letno.

16. Vpis v tečaj velja izključno za označene termine. Vpis v tečaj velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom tečaja.

17. Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje termine. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk dodatnega termina za nadomestitev izpuščenih ur.

18. Termin obiska tečaja. Otroke bomo po testiranju razvrstili v za otroke najprimernejše homogene skupine. Načeloma bodo otroci razvrščeni v A terminu (18:00 -19:00) za začetni tečaj (otroci 2010 in mlajši), v B terminu (18:45 – 19:45) za nadaljevalni tečaj (2009 in starejši). Če ima vadeč kakšne posebne preference, lahko otroka vpišete tudi v drug termin. O morebitni spremembi termina (glede na videno na testiranju) bo vadeč pravočasno obveščen preko pri vpisu navedenega email naslova.

19. V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Popusti

20. V primeru, da je v klubu več članov iz iste družine (starši in otroci), se mlajšim članom priznavajo popusti:

2. član – 10%

3 – 4. član – 20%

21. Popusti se priznavajo samo za mesece, ko se računi izdajajo vsem članom.

Odjave in vračilo denarja

22. Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v drugem terminu.

Cene

23. V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

24. V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

25. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

26. Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Rekreativno plavanje odraslih:

Prijava na vadbo

27. Prijava na rekreativno plavanje odraslih je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obraza objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

28. Vpis na rekreativno plavanje odraslih  velja izključno za označene termine. Vpis velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom obiskovanja vadbe.

29. Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje sezone. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk dodatnega termina za nadomestitev izpuščenih ur. Zakupljene obiske ni mogoče prenašati na druge osebe.

30. V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

31. Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v kasnejšem terminu.

Cene

32. V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

33. V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

34. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

35. Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

36. Veljavnost zakupljenih obiskov:

1x tedensko/3 meseci (oktober-december, januar-marec; april-junij) 100,00 €

2x tedensko/3 meseci (oktober-december, januar-marec; april-junij) 180,00 €


Poletni plavalni tečaj:

Prijava v poletni plavalni tečaj

37. Prijava v plavalni tečaj je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obraza objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

38. Vpis v tečaj velja izključno za označene termine. Vpis v tečaj velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom tečaja.

39. Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje termine, razen v primeru bolezni z zdravniškim opravičilom. Z zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk naslednjega termina za nadomestitev izpuščenih ur.

40. V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

41. Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom) možno nadomestiti v drugem terminu.

Cene

42. V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

43. V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

44. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

45. Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Poletno rekreativno plavanje odraslih:

Prijava na vadbo

46. Prijava na rekreativno plavanje odraslih je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obraza objavljenega na spletni strani PK Kamnik.

47. Vpis na rekreativno plavanje odraslih  velja izključno za označene termine. Vpis velja šele po v celoti plačanem znesku na račun PK Kamnik, najkasneje do zadnjega petka pred začetkom obiskovanja vadbe.

48. Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje sezone.

49. V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti plavalni učitelji na bazenu.

Odjave in vračilo denarja

50. Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo

Cene

51. V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani PK Kamnik.

52. V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

53. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

54. Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena vadbe spremeni med obdelavo naročila, bo PK Kamnik vadečemu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo PK Kamnik vadečemu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Varovanje in uporaba osebnih podatkov:

55. Vadeči  s prijavo in plačilom pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe vadbe ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih ponudbah.

56. Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti otrok na plavalnem tečaju, treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v strokovnih člankih ali drugih javnih medijih.


Informacije:

57. Informacije, ki jih vadeči dobi neposredno/ustno od predstavnikov ponudnika ne zavezujejo bolj kot navedbe v na spletni strani PK Kamnik. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba/informacija, ki je sestavljena v pisni obliki.


Članarina:

58. Članarina za leto 2016 znaša 20 eur, v kolikor ste se v naše programe vključili septembra 2016, le-ta znaša 10 eur. 


 

Poletni plavalni tečaji

Poletno rekreativno plavanje


Zadnje novice

SPONZORJI

PROSTOR ZA VAŠ LOGOTIP

[email protected]


PODPORNIKIPARTNERJI


Plavalni klub Kamnik
Maistrova ulica 15, p.p. 13, 1240 Kamnik, faks: (01) 831 91 78, e-mail: info@plavalniklub-kamnik.si